Manteision ac Anfanteision Mesur Llif Offeryniaeth Maes Vortex Llif

- Mar 21, 2018-

Manteision mesuryddion Vortex


Amrywiaeth ystod eang (ar gyfer rhifau Reynolds uchod l0, OOO).
2. Cywirdeb o 1 y cant o'r gyfradd.
3.A ystod eang o feintiau.
4. Allbwn llinellol.
5. Argaeledd pwls ac allbynnau analog.


Cyfyngiadau o fesuryddion Vortex
1. Mae ystod gyfyngedig o ddeunyddiau adeiladu ar gael.
2. Yn gyffredinol, nid yw mesuryddion vortex yn addas ar gyfer slyri neu O hylifau uchel-chwistrell.
3. Ni all defnyddwyr wirio graddnodi
4. Mae angen llif tymheredd.
5. Mae gan fesuryddion vortex gyfyngiadau dros ystod.
6. Efallai y bydd angen rhwystrau.
7. Mae llif plymio yn effeithio ar fesuryddion vortex.