Profi Peirianneg Sifil o Brawf Gwahardd Concrete

- Mar 26, 2018-

Mae'r prawf gwrthsefyll concrid yn mesur cysondeb concrid ffres cyn iddo osod. Fe'i perfformir i wirio gallu'r gwaith o goncrit wedi'i wneud yn ffres, ac felly'r rhwyddineb y mae llifoedd concrid iddo. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel dangosydd o swp cymysg amhriodol. Mae'r prawf yn boblogaidd oherwydd symlrwydd y cyfarpar a ddefnyddir