GWEITHGAREDDAU DYLEDIG PEIRIANNEG SAFLE SIFIL YN SAFLE ADEILADU

- Mar 27, 2018-

1) Mae sifft ar y safle yn dechrau gyda'r sgwrs diogelwch, lle mae peiriannydd safle yn rhybuddio'r gweithwyr ynglŷn â phwysigrwydd diogelwch yn y gwaith adeiladu ac yn mynnu osgoi gweithredoedd anniogel.

2) Ymgysylltu â gweithlu (Goruchwylwyr, labordy, cynorthwywyr ac ati) mewn gwahanol leoliadau fel bod cynhyrchiant y gwaith yn cynyddu.

3) Yna, rhoddir trwyddedau diogelwch i'r gweithwyr perthnasol am unrhyw waith poeth, gweithio ar uchder ac ati ar ôl arolygu'r rhestr wirio ynghyd â swyddog diogelwch ar y safle.

4) Mae angen rhoi sylw i unrhyw ddiffygion ar ran Diogelwch yn syth.

5) Cyfrifwch y meintiau (concrit, caead a deunyddiau eraill) sy'n ofynnol i fwrw'r strwythur 6) Gwnewch nodyn o ddeunydd sydd ar gael a hysbysu'r storfa mewnol (ymlaen llaw) os oes unrhyw brinder sylweddol.

7) Paratoi Atodlen Blygu Bar (BBS) ar gyfer yr aelodau strwythurol gofynnol. 8. Astudiwch a deall y lluniadau a gwneud y newidiadau angenrheidiol yn y copi meddal (AutoCAD) fel yr awgrymwyd gan y rheolwr a chael y newidiadau cymeradwyaeth gan y cleient.

8) Paratoi adroddiad misol (deunydd, tanwydd, gweithlu ac ati) a adroddiadau cynnydd dyddiol a fydd o gymorth wrth ddod o hyd i'r trosiant misol.

9) Ar ddiwedd y dydd, mae angen adrodd ar y gweithgareddau a gynhelir yn y shifft yn yr adroddiad cynnydd dyddiol.