Flowmeter electromagnetig yn y diwydiant dŵr

- Sep 14, 2018-

Wedi flowmeter electromagnetig fel llinoledd da, cymhareb eang turndown, dibynadwyedd uchel a chywirdeb y mesurydd yn y diwydiant cyflenwi dŵr wedi'u defnyddio'n helaeth, enwedig mewn cilfach dŵr / Mae'r allfa ffynhonnell dŵr a dŵr gorffenedig yn chwarae yn fesur pwysig sefyllfa. Er flowmeter electromagnetig technoleg dylunio a'r broses wedi gwella, ond yn ystod yr ystyriaethau ymarferol o safle y defnyddiwr, bydd nifer o ffactorau yn effeithio'n uniongyrchol ar berfformiad yr offeryn, ond ni all fodloni disgwyliadau defnyddwyr. Defnyddwyr yn dewis dylunio offeryn, gwaith gosod, comisiynu a chynnal yr holl broses, yr angen i geisio sicrhau bod yr amodau sylfaenol ar gyfer gweithredu arferol yr offeryn, mae'r offeryn yn rhedeg mewn cyflwr gweithio da.