Ffactor llif a'i deilliad

- Mar 22, 2018-

Mae 'ffactor llif' yn lluosi'r signal trosglwyddydd llif a fesurir ar wraidd sgwâr 0-10 neu raddfa linell 0-100 er mwyn cael y llif a gyfrifir gan fesuryddion llif. Defnyddir hyn oherwydd safoni signalau trosglwyddyddion, i 20-100 kPa neu 4-20mA.
Ystyrir y pwyntiau canlynol ar gyfer cyfrifo llif a chanlyniad y ffactor llif:

D = diamedr pibell,
Bach d = diamedr orifis
Gwasanaeth = nwy neu hylif
PI = pwysau gweithredu
DP = Pwysau gwahaniaethol trosglwyddydd
T = tymheredd gweithredu
Pwysedd p = dwysedd neu moleciwlaidd bach
Bach v = chwaethedd