Sut i ddewis Technoleg Mesur Lefel

- Apr 02, 2018-

Technoleg Mesur Lefel

Dau Grwp o Fesur Lefel -
Mesur 1.Point (Arwahanol)
2. Mesur Parhaus (Analog)

Mathau Cyffredin o Dechnolegau Mesur Lefel

1.Plumb Bob

Dyma un o'r dechnoleg mesur lefel hynaf.

Mae gweithiwr yn syrthio hyd o rhaff a fesurwyd ymlaen llaw nes bod arnofio yn cysylltu â'r arwyneb deunydd.

Manteision -
Syml

Anfanteision -
Ddibyniaeth Ddynol
Amlygiad peryglon
Difrod i'r broses o gebl wedi'i dorri
Ddim yn syth

12346.jpg

2.Ultrasonic (Di-gysylltu)

Mesurwch amser hedfan o drosglwyddiad i adleisio a dderbyniwyd. Mae hyn yn pennu pellter ac yn cyfrifo lefel.

Manteision Mesur Lefel Ultrasonic-
Heb Gyswllt
Wel Wedi'i Brofi
Solidau, Hylifau, neu Slurries
Galluoedd Rheoli (Pwmpio a larwm)
Transducer pott / cadarn ar gyfer dirgryniad a sioc (Dim electroneg mewn llong)
Arddangosfa bell

Anfanteision Mesur Lefel Ultrasonig-
Newidiadau sensitif i anwedd yn y canolig
Gall fod yn sensitif i ewyn
Amrediad pwysau a thymheredd cyfyngedig

23456.jpg

3.Radar (Ddim yn Cysylltu)

Mesurwch amser hedfan o signal wedi'i drosglwyddo i ddychwelyd y signal ar gyfer mesur pellter.

Manteision Mesur Lefel Radar-
Heb gysylltu â nhw
Insensitif i anwedd a llwch
Heb ei effeithio gan dymheredd a phwysau
Ystodau hir iawn (hyd at 100 m)

Anfanteision mesur lefel Radar-
Gall fod yn sensitif i ewyn
Gall fod yn sensitif i gyddwys trwm iawn
Mae'r arddangosfa a'r antena yn rhan annatod

4569.jpg

4. Rhoi Wave Radar (GWR) neu Gynhwysedd (Cysylltu)

Mae'r ddau dechnoleg yn defnyddio gwialen neu gebl sy'n ymestyn i'r deunydd sy'n cael ei fesur.

Manteision Mesur Radar Wave Tywys neu Fesur Lefel Cynhwysedd
Yn gallu mesur rhyngwyneb hylif-hylifol o ddau hylif gwrthrychadwy
Mae tymheredd / pwysedd eang yn amrywio hyd at 427 deg C neu hyd at 431 bar

Anfanteision Mesur Radar Wave Tywys neu Fesur Lefel Cynhwysedd
Gall fod yn sensitif i adeiladu deunyddiau
Gwisgo mewn solidau
Tynnu lluoedd ar geisiadau solidau to
Difrod o offer o wialen wedi torri.

456798.jpg

5. Lefel Hydrostatig (Cysylltu)

Mesurwch bwysedd pen y deunydd mewn llong

Manteision Mesur Lefel Hydrostatig
Hawdd i'w defnyddio
Geometreg mewnol cymhleth bosibl
Yn addas ar gyfer tymheredd uchel a phwysau
Y mesur mwyaf cyffredin ym mhob diwydiant

Anfanteision Mesur Lefel Hydrostatig
Cysylltu - cydymffurfiaeth cemegol â morloi
Mae'n bosib y bydd angen ailgofnodi'r syniad o newid disgyrchiant penodol
Yn ychwanegu ffit / pibellau i'r system os na ellir ei dyrnu

123465789.jpg