Sut i Brawf Pilelau Concrete a Sylfeini ar y safle?

- Oct 15, 2018-

Mae Rheoli Ansawdd pentwr ac elfennau sylfaen yn dasg heriol. Caiff ansawdd y cydrannau hyn eu gwerthuso'n aml trwy fesur anuniongyrchol, yn bennaf oherwydd nad oes mynediad hawdd ac ymarferol, heblaw am y pen pentwr. Wrth adeiladu, mae ansawdd y cynnyrch terfynol yn dod i lawr i brofiad y wybodaeth ddiweddaraf am osodwr y pentwr. Beth fyddai'r dull gorau o werthuso ansawdd y cydrannau hyn? Gall Profi Uniondeb Pilelau gynnig dull cyfleus ar gyfer profi'r cydrannau hyn.


Mae Pile Unity Testing yn ddull NDT a all ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol am gyfanrwydd a chysondeb deunyddiau pentwr. Mae'r dull prawf wedi'i safoni fel ASTM D5882. Gellir defnyddio'r canlyniadau prawf i werthuso:

• Unplygrwydd parhad a pharhad;

• Cysondeb deunydd pentwr.

• Hyd y pentwr;

• Maes trawsdoriadol pentwr.