Egwyddor magnetig mesurydd llif-ceisiadau fanteision a chyfyngiadau

- Apr 03, 2018-

Mae gweithredu mesurydd llif magnetig yn seiliedig ar gyfraith y Faraday o anwythiad electromagnetig.

"Y foltedd (E) a ysgogwyd yn ddargludyddion o hyd (D) symud drwy'r maes magnetig (H) fod yn gymesur â cyflymder (V) arweinydd y"

E = CHDV

lle mae C yn y dimensiwn cyson.

Manteision

Y gyfradd Cyfrol mesurau mesurydd llif magnetig ar dymheredd sy'n llifo'n annibynnol o effaith y gludedd, dwysedd, cynnwrf neu deunydd ataliedig

Gellir mesur rhan fwyaf o hylifau gan fesuryddion llif magnetig.

Cyfyngiad

Dargludedd trydanol o hylif

Cais mesurydd llif magnetig
Dŵr, asidau, sylfaen, slyri, hylifau â solidau crog a gwastraff diwydiannol yn ceisiadau cyffredin.

123456.jpg