Saethu trafferthus o fesurydd llif Vortex

- Apr 18, 2019-

1. Beth os nad oes darlleniad o fesurydd llif y fargen


Gwirio os oes darnau y tu mewn i'r metrau a achosodd nad yw'r tyrbinau yn gweithio


2. Gall y Darnau fod wedi achosi'r broblem ganlynol


* Dim darllen (nid yw'r tyrbin yn symud)

* Gwerth isel o fesurydd (Tyrbin wedi'i rwymo gan ddarnau)

* Gwerth uchel o fesurydd (Mae'r darnau'n egino hylif trwy dyrbin).


Mae'r gymhareb yn mynd i fyny, ond mae'r pwysedd yn aros yn sefydlog, gwiriwch a yw pibell fetr ac i fyny'r afon wedi ei pentyrru, fel incrustation neu baraffin etc.