Trafferth saethu-pam uwchsonig mesurydd lefel cais tymheredd digolledu

- Dec 20, 2018-

Mesuryddion lefel uwchsonig yn ffordd o fesur di-gyswllt, ac nid yw y Mesur effeithio gan dwysedd dielectric, ynysydd, dargludedd, etc., felly yr ystod cais yn eang iawn ac yn chwarae rôl gynyddol bwysig. Fodd bynnag, mewn cymwysiadau ymarferol, tymheredd iawndal yn ofynnol ar gyfer y lefel mesuriadau uwchsain. Pam?

Fel lefel hylif di-gyswllt fesur offeryn a reolir gan microbrosesydd, tonnau uwchsain o fesur lefel uwchsonig sy'n cael ei allyrru gan holi (synhwyrydd a transducer), a adlewyrchir gan arwyneb y gwrthrych ac yna ei drosi i tonnau sain Cyfrifir signalau trydanol gan holi un, a'r pellter oddi wrth y Holwch i lefel hylif mesuredig o amser darlledu'r tonnau sain o drosglwyddo i'r dderbynfa. Y berthynas rhwng y pellter a'r cyflymder sain c ^ a mynegir amser trosglwyddo fel arfer gan y fformiwla S = CXT / 2.