Beth yw Sganio Concrit gyda Radar Treiddiol?

- Apr 10, 2019-

Trwy brosiectau adeiladu ac adnewyddu newydd, mae'r posibilrwydd o dorri neu gywasgu slabiau concrit yn uchel iawn. Mae yna beryglon cynhenid o effeithio ar fariau dur, sianelau trydanol a chyfathrebu a cheblau ôl-densiwn yn ystod torri, corio neu ddrilio. Gall cost camgymeriad o'r fath fod yn afresymol. Efallai y bydd cyfyngiadau afresymol ar gyllidebau sydd eisoes yn denau, yn ogystal â difrod difrifol i'ch amserlen a pheryglon diogelwch posibl i weithwyr. Mae gennym reolwyr prosiect hyfforddedig, medrus a phrofiadol a all ymateb yn gyflym i geisiadau am wasanaethau, yn enwedig pan fydd angen sganiau penodol arnoch, dyma'r adeg olaf o ddarganfod. Y canlyniad terfynol yw sganio proffesiynol, cywir ac amserol - rydych chi'n chwilio am fodlonrwydd union gyda lleihau risg a sicrhau diogelwch gweithwyr.