Beth yw'r advantange o fesurydd lefel ultrasonic o bell

- Apr 16, 2019-

Egwyddor medrydd lefel ultrasonic rhanedig yw mesur amser y mae'n ei gymryd i curiad uwchsonig fynd o danio i ddychwelyd. Mae'r mesurydd lefel uwchsonig wedi'i osod yn fertigol ar wyneb yr hylif, ac mae'n anfon pwls ultrasonic i'r wyneb hylif. Ar ôl cyfnod o amser, mae synhwyrydd y mesurydd lefel uwchsonig yn derbyn y signal a adlewyrchir o'r arwyneb hylif, a chaiff y signal ei ddewis a'i brosesu gan y gylched trosglwyddydd. Yn ôl y gwahaniaeth amser rhwng mesurydd lefel ton ultrasonic anfon a derbyn tonnau ultrasonic, cyfrifir y pellter o'r lefel hylif i'r synhwyrydd. Defnyddir medryddion lefel ultrasonic yn eang ar gyfer mesur lefel hylif a chyfaint tanciau, pyllau a chronfeydd dŵr, yn ogystal â mesur llif mewn sianelau agored.


Mae iddo fanteision mesuriad cywir, gweithrediad dibynadwy ac ymddangosiad hael. Gan ddefnyddio cylchedau integredig ar raddfa fawr, 90% yw'r gyfradd lleoli cydrannau.

Gwarantir dibynadwyedd hirdymor y cynnyrch. Ar yr un pryd, caiff ei ddefnydd o ynni ei ostwng i lefel isel iawn. Gyda sgrîn fawr,

Mae'r fwydlen Tsieineaidd lawn yn hawdd i'w defnyddio, yn cefnogi caffael data cerdyn SD a lawrlwytho data cyfresol. Gellir cofnodi deg pwynt adlais ymyrraeth.