Pam rydym yn gofyn am ganfod sefyllfa farrau cyn drilio

- Nov 22, 2018-

Defnyddir lleoliad tymor-R71 bar dur a cyrydu profwr yn ogystal â mesuriadau cyrydu hefyd i ganfod trwch yr haen o ymdrin â diamedr concrid a farrau. Gall ei ganfod lleoliad Tocynwyr magnetig a thrydan yn gyfryngau di magnetig a heb fod yn glust ganol. Mae'n rhyw fath o brawf nad ydynt yn ddinistriol deallus offer synhwyro awtomatig, cof data ac allbwn.

Fel yr awgryma'r enw, defnyddir lleoliad tymor-R71 dur-bar a Tester cyrydu ddod o hyd i atgyfnerthu dur a metel pibellau mewn prosiectau adeiladu, yn allweddol i sicrhau gwaith adeiladu diogel a cynnal a chadw strwythurau concrit. Cyn dechrau ar unrhyw waith cynnal a chadw, mae'n bwysig iawn nodi lleoliad, cyfeiriadedd a dyfnder y metel yn y strwythur concrit. Gellir gwallau mewn drilio i bibellau metel yn ddinistriol ac yn ddrud. Yn yr un modd, gall drilio i strwythurau concrid heb gall mesuriadau priodol ddinistrio darnau dril drud a gwaeth, achosi difrod strwythurol sylweddol.


Sganiwr R71 tymor Rebar a cyrydu synhwyrydd yn ateb perffaith ar gyfer gwneud cyflym a phenderfyniad cywir o leoliadau, concrit blancedi a rebar diamedrau yn atgyfnerthu gwaith adeiladu.