HAMMER PRAWF CONCRETE

- May 06, 2019-

HAMMER PRAWF CONCRETE


Yn aml, bydd angen archwilio a phrofi strwythurau concrit presennol i sicrhau bod y concrid yn parhau i fod yn ddigon cryf

a gwydnwch. Gellir cynnal arolygon morthwyl adlam i ddarparu amcangyfrif bras o gryfder concrit, lle nad yw

mae'n bosibl pennu hyn trwy ddulliau mwy cywir fel echdynnu a phrofi craidd.


Mae'r prawf yn cynnwys defnyddio morthwyl adlam arbennig, sy'n mesur ail-lenwi piston yn erbyn yr arwyneb concrit pryd

defnyddir grym safonol. Yna gellir cydberthyn yr ail-gylchedd hwn i gryfder concrit.


Disgrifiad Cyffredinol a Manylebau

Mae'r morthwyl adlam yn cynnwys casgen lle mae màs morthwyl yn cael ei osod yn y gwanwyn

sy'n llithro ar far tywys. Mae plymiwr ynghlwm wrth y bar arweiniol sy'n cael ei wasgu yn erbyn yr arwyneb i fod

profi. Wrth i'r piston gael ei wasgu yn erbyn yr arwyneb i'w brofi, ar ôl cyrraedd y cryfder cywasgus,

rhyddheir màs y morthwyl i ryw raddau, yn ôl cryfder yr arwyneb,

sy'n cael ei nodi gan farchog ar raddfa wedi'i graddnodi. Botwm clo wedi'i osod ar gorff clo'r morthwyl

y marchog yn ei le a gellir ailosod y beiciwr i sero Sefyllfa drwy ddefnyddio'r un botwm. Y cyfwerth

gellir cyfrifo cryfder cywasgiad o'r siart a gyflenwir. Mae'n addas ar gyfer sbesimen o gywasgiad

cryfderau 100-700Kg / cm. Yr offeryn, gyda cherrig malu ar gyfer caboli arwyneb y prawf,

yn cael ei gyflenwi wrth gario achos.


ATEBION Dewisol

Calibro Anvil