Mathau Sylfaenol Dwfn A Rhagarweiniad

- Sep 03, 2018-

Sylfeini Dwfn

Mewn achos, nid yw'r strata o gapasiti dwyn da ar gael ger y ddaear, rhaid cymryd sylfaen y strwythur yn ddwfn gyda'r bwriad o gyrraedd estratum sy'n addas ym mhob ffordd.

12346798.jpg

Yn ogystal, efallai y bydd yna lawer o amodau eraill a all fod angen sylfeini dwfn ar gyfer sicrhau sefydlogrwydd a gwydnwch strwythur. Er enghraifft, mae'n rhaid gosod y sylfaen ar gyfer pier bont islaw'r dyfnder sgwâr, er y gall estyniad dwyn addas fodoli ar lefel uwch. Y mathau mwyaf cyffredin o adeiladu sy'n ymwneud â sylfeini dwfn yw

1) Pyllau

2) Caissons

3) Sylfaen Sylfaenol neu Waglo Box

Pyllau

Yn y bôn, mae cilfach yn silindr hir o ddeunydd cryf megis concrit sy'n cael ei gwthio i lawr y ddaear i weithredu fel cymorth cyson ar gyfer strwythurau a adeiladwyd ar ei ben.

Mae angen sylfaen pentwr pan nad yw'r capasiti sy'n dal y pridd yn ddigonol i wrthsefyll y strwythur. Mae hyn oherwydd cyflwr y pridd neu orchymyn haenau gwaelod, math o lwythi ar sylfeini, amodau ar y safle a chyflyrau gweithredol.

Gellir gwneud seiliau pile o bren, concrid neu ddur a gellir eu precast neu eu bwrw ar y safle rhag ofn y bydd concrit.

Caissons

Mae sylfaen caisson a elwir hefyd fel sylfaen pier yn strwythur cadw dyfroedd a ddefnyddir fel pier bont, wrth adeiladu argae concrid, neu ar gyfer atgyweirio llongau. Mae'n flwch gwag neu silindr parod wedi'i hau i mewn i'r ddaear i ryw ddyfnder a ddymunir ac yna ei lenwi â choncrid gan ffurfio sylfaen.

Mae sylfeini Caisson yn debyg mewn ffurf i seiliau cerbydau, ond fe'u gosodir gan ddefnyddio dull gwahanol. Fe'i defnyddir pan welir pridd o gryfder dwyn digonol islaw haenau wyneb o ddeunyddiau gwan fel llenwi neu fawn. Mae'n ffurf o sylfaen ddwfn sy'n cael ei hadeiladu uwchben lefel y ddaear, yna mae'n suddo i'r lefel ofynnol trwy gloddio neu garthu deunydd o fewn y caisson.


Sylfaen Sylfaenol neu Wagiau Blwch Hollow

Yn y math hwn o gloddio sylfaen, cynhelir y sylfaen. Mae dulliau'n eithaf tebyg i'r rhai a ddefnyddir mewn sylfeini a ddefnyddir ar lefel uwchben y ddaear ac eithrio bod ystyriaeth arbennig yn cael ei roi i brawf dwr a bod pwysau daearol yn cael eu hystyried wrth ddylunio. Yn ogystal, dylid ystyried effaith amrywiadau posibl yn y bwrdd dwr daear a llifogydd yn ystod ac ar ôl adeiladu.