Dull Craidd Drilio ar gyfer Profi Rheoliadau Technegol Cryfder Concrid

- May 03, 2018-

Cafodd y "Manyleb Technegol ar gyfer Profi Cryfder Concrid gan Dull Craidd Drilio" (CECS03: 2007) ei weithredu'n ffurfiol ar 1 Ionawr, 2008. Mae'r safon wreiddiol "Cod Technegol ar gyfer Profi Cryfder Concrid gan Dull Craidd-Drilio" (CECS03: 88) yn cael ei ddiddymu ar yr un pryd. Mae nifer o newidiadau mawr i'r gweithdrefnau newydd:

Ø   Cymhwyso technoleg profi cryfder drilio craidd i ehangu cwmpas cymhwyso cryfder cywasgu o ddim mwy na 80MPa;

Ø   Cynyddu'r arolygiad o'r swp o arolygu cryfder concrid;

Ø   Cynyddu cymhwyso sbesimenau craidd diamedr bach;

Ø   Yn y cywiro drilio craidd, cynigir y cysyniad o gywiro;

Ø   Cyflwynwyd y cysyniad o egwyl cryfder dan amodau penodol o hyder i gryfder concrid strwythurol sampl a phrofi.