Sut i Ddewis Metr Llif Ultrasonic Sianel Agored Addas

- Aug 07, 2018-

Er mwyn cymhwyso mesur llif megis camlesi dargyfeirio cyflenwad dŵr trefol, dargyfeirio dŵr diwydiannol a sianelau draenio, a sianelau trin carthffosiaeth, dylid ystyried y ffactorau canlynol i ddethol dulliau mesur priodol.

1) maint a siâp y dyfrffordd, yr ystod llif, y llif mwyaf a'r llif lleiaf;

2) Gofynion cywirdeb mesur;

3) Y gosodiad llifmeter a'r amodau amgylcheddol;

4) cyflwr hylif, glendid, crynodiad cyfnod solet, cyrydol;

5) Gwall a ganiateir (neu lefel dwr uchel) a llethr sianel ar y safle;

6) Rhannau offerynnau a deunyddiau mewn cysylltiad â hylifau;