Cynnal a Chadw Mesurydd Llif Electromagnetig

- Jul 30, 2018-

Cynnal y Mesurydd Llif Electromagnetig

Mae mesurydd llif electromagnetig digidol yn dilyn egwyddor cyfraith Faraday o ymsefydlu electromagnetig yn fwy sefydlog a chywir mewn cais realiti ond ni all osgoi rhywfaint o gamgymeriad gweithredol a achosir niwed, dyma mesuriad T yn crynhoi rhai atebion methiant.

1. Dim arddangosfa, dim allbwn signal ar drosglwyddydd electromagnetig

Ateb:

a) Os yw'r pŵer yn cael ei gysylltu yn iawn neu unrhyw ddifrod o gylchedau pŵer.

b) os yw'r gwifrau signal o allbwn wedi cael eu cysylltu yn iawn

c) os yw'r cyfrwng mesur wedi bod yn llawn pibell

d) os oes rhywfaint o ocsid neu atodiad ar yr electrod, electrod clir

e) mesur bai cylched

2. Ansefydlog pwynt

Ateb:

a) nid yw pibell yn llawn cyfrwng mesur neu fesur mesur sydd â swigod y tu mewn

b) mae mesur allanol yn tarfu ar sŵn electromagnetig allanol,

c) Y cynhyrchedd heterogenaidd neu sydd o fewn y cyfrwng mesur

ch) Mae inswleiddio llinellau cylched signal yn mynd i lawr