Dadansoddwr Newydd-TEM-H51 Tester Dwysedd Llawr Concrit

- Jul 10, 2018-

Defnyddir mesuryddion trwch y llawr yn bennaf i fesur trwch strwythurau concrid megis lloriau, waliau cwrw, trawstiau, colofnau a chyfryngau eraill nad ydynt yn ferromagnetig.

H51 slab thickness gauge.jpg

Mae trwch y slabiau a'r waliau mewnosod yn ddangosydd pwysig ar gyfer asesu perfformiad diogelwch adeiladau. Mae'n fwy a mwy o bryder gan yr adrannau perthnasol. Mae'r unedau goruchwylio ac arolygu ansawdd ar bob lefel hefyd yn bryderus iawn am y dechnoleg profi nad yw'n ddinistriol o drwch llawr a wal. Y dull traddodiadol o fesur twll twll, sydd nid yn unig â chamgymeriad mawr, ond mae hefyd yn niweidio'r cyfyngiad cyflawn. Gyda phrofiad hollol lwyddiannus, mae ymchwil a datblygu offerynnau arolwg peirianneg wedi datblygu mesuriad trwch llechi yn llwyddiannus ers 2010. Mae'n torri trwy'r dulliau prawf traddodiadol ac yn cyflawni cywirdeb prawf di-dag.