Gosod Metr Llif Vortex

- Aug 13, 2018-

Sail damcaniaethol y flowmeter vectig yw'r egwyddor "stryd vortex Carmen" mewn mecaneg hylif. Mae'n defnyddio hylif i lifo trwy'r rhwystr i gynhyrchu voeneg sefydlog.

Gellir ei osod dan do neu yn yr awyr agored, ond os caiff ei osod mewn ffynnon, rhaid i chi boeni a fydd yn cael ei lifogydd. Ar y pwynt hwn, dylech ddewis synhwyrydd neu drosglwyddydd tanddatiadwy.

Os caiff ei osod ar y bibell, gall fod yn llorweddol, fertigol, ac wedi'i chwyddo. Fodd bynnag, pan fydd yr hylif wedi'i lwytho, rhaid i'r pibell gael ei lenwi â hylif, a dylai cyfeiriad llif yr hylif fod ar y gwaelod i fyny.

Wrth osod llifmedr vortex, rhaid cofio bod diamedr mewnol y bibell yr un fath â diamedr mewnol y llifmedr, fel arall mae'n rhaid ei leihau. Dylai fod adran bibell syth hir cyn ac ar ôl y llifmedr. Mae hyd gofynnol y rhannau pibell syth i fyny'r afon ac i lawr yr afon yn amrywio gyda'r cyflwr pibell. Wrth ddylunio'r bibell, dylid cadw uchafswm y synhwyrydd neu'r trosglwyddydd o leiaf 500mm er mwyn hwyluso dadgofio ac ailgychwyn.