Beth Yw Y Manteision Of Llif Mesur?

- Apr 20, 2017-

Manteision Mesur Clamp-On Ultrasonic Llif

ymdrech gosod 1.Low a chostau
2.Measurement yn annibynnol ar y dargludedd hylif a phwysau
colli pwysau 3.No, unrhyw bosibilrwydd o ollwng
gosod 4.Retrospective ar gyfer planhigion sy'n bodoli eisoes yn bosibl.
torri 5.No o bibellau angenrheidiol, dim ymyrraeth o broses, dim shutdown planhigion
6.No ffitiadau ychwanegol ar gyfer cynnal a chadw angenrheidiol.

Manteision mesuryddion Vortex

1 rangeability .Wide (ar gyfer rhifau Reynolds uwchben l0, OOO).
2. cywirdeb 1 y cant o'r gyfradd.
ystod eang 3.A o feintiau.
4. allbwn llinol.
5. Argaeledd allbynnau pwls ac analog.

Cyfyngiadau mesuryddion Vortex
1. Mae ystod gyfyngedig o ddeunyddiau adeiladu ar gael.
2. Nid yw metr Vortex yn gyffredinol addas ar gyfer slyri neu O hylifau viscosity uchel.
Ni all 3. defnyddwyr wirio graddnodi
Mae angen 4. llif Cythryblus.
5. metr Vortex dros gyfyngiadau amrediad.
Efallai y bydd angen 6. hidlen.
7. metr Vortex cael eu heffeithio gan lif pulsating.