Beth yw atgyfnerthu Concrete Cement

- Apr 20, 2017-

Concrid cyfnerth CEMENT:  

Atgyfnerthu concrid sment yn gyfuniad o fariau concrid a dur (bariau atgyfnerthu) lle maent yn cario'r grym cywasgol a thensiwn o strwythur ar yr un pryd.

Fel y gwyddom fod concrid yn gryf iawn yn y cywasgu ond yn wan mewn tensiwn ac mae ei gallu i wrthsefyll tensiwn hefyd yn isel. Dyna pam y gall concrid plaen yn cael ei ddefnyddio dim ond pan fo'r aelod yn cywasgu pur, ond ar y llaw arall, dur yr un mor gryf yn cywasgu a thensiwn. Felly, y cyfuniad o ddur a choncrid yn gweithio'n dda iawn ac maent yn cael eu defnyddio i fanteisio ar yr holl straen. Gelwir cyfuniad o'r fath o ddur a choncrid yn sment atgyfnerthu concrid.

MANTEISION CONCRID CEMENT hatgyfnerthu:

1. concrid atgyfnerthu cryfder uchel cywasgol.

2. Mae'n economaidd yn y gost y pen draw.

3. Gellir ei gynhyrchu yn hawdd ar y safle adeiladu.

4. concrid atgyfnerthu cymeriadau monolithig sy'n rhoi llawer o anhyblygrwydd i'r strwythur.

5. Mae'n wydn, gwrthsefyll tân a bron anhydraidd i lleithder.

6. Mae'r deunyddiau a ddefnyddir yn y concrid cyfnerth yn hawdd eu cael.

7. Cost Cynnal strwythur concrid cyfnerth bron ignorable.

8. Oherwydd yr hyblygrwydd a hylifedd natur, gall concrid cyfnerth ei fowldio i mewn i unrhyw siâp a ddymunir.

9. Mae'n fwyaf defnyddiol a deunydd darbodus mewn cystrawennau fel sylfeini, pileri, llaith ac ati